Kurzy a workshopy

Hudební knoflík – kurzy zpívání pro děti

« zpět

Kurz na 1. pololetí
16. 9. 2019 – 20. 1. 2020
17 lekcí za 2 380,-
Ukázková hodina: 9. 9. 2019

Hudečci  – pondělí 15:30–16:15

REZERVACE na e-mailu info@hudebniknoflik.cz nebo telefonu +420 702 009 452

Koncept postavený na českých tradicích, literatuře, skladbách a básních. Děti se v programech hravou a tvořivou formou seznámí, s ohledem na věk, schopnosti a dovednosti s hudebními žánry, styly, hudebními nástroji a hudební teorií.

Při výuce jsou využívány Orffovy  nástroje, boomwhakery a nástroje, které si děti samy vytvoří. Výuka u dětí rozvíjí psychomotoriku, sluchovou analýzu a syntézu, jemnou a hrubou motoriku, sociální vazby a komunikaci. Součástí hodin jsou logopedické, sluchové, tvořivé, poznávací a pohybové hry. V hodinách má své místo i poslechová část s dramatizací i bez. Každá hodina má jasně danou strukturu a metodiku.