Novinky

MONTESSORI HRÁTKY pro děti i dospělé - 2021

« zpět na seznam novinek

Individuální svoboda je důležitá a potřebná k formování charakteru dítěte, myšlení, ale i k citům a vůli dítěte. Učitel je zde průvodcem, který sleduje senzitivní fáze dítěte, vytváří přirozené prostředí, podporuje aktivitu, tvořivost a respektuje svobodu dítěte. Nabízí vhodné materiály a pomůcky, vybírá činnosti, které jsou vhodné k senzitivní a citlivé fázi dítěte. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, protože získává dovednosti v jiný okamžik. Dítě si vybírá práci, o kterou má zájem, může pracovat samo, ve dvojici, či kolektivu, vybírá si i místo, kde bude práci provádět.
Učitel neruší dítě při koncentraci, ale čeká, až dítě samo požádá o pomoc a sleduje, aby dítě práci dokončilo a všechny pomůcky po sobě uklidilo. Chyba dětem není vytýkána, naopak ukazuje, že je přirozeným jevem a je třeba opakovat a procvičovat k jejímu odstranění. Dítě má možnost si svou práci zkontrolovat, najít chybu a opravit ji. Cvičení klade důraz na fyzickou a psychickou rovnováhu, klid, ticho, harmonii a koncentraci pozornosti.

V montessori herničce mají děti možnost poznávat svět skrze své smysly a vyzkoušet si různé dovednosti v bezpečném prostředí. 
V místnosti jsou připraveny předměty a hry, odpovídající věku dítěte, jeho potřebám, schopnostem a fyzickým proporcím. Děti se učí vnímat celým tělem, rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, učí se pohybem. Na základě prožitků si vytvářejí mentální obrazy, seznamují se s řádem v přírodě, učí se respektu ve skupině a zodpovědnosti. Z připravených her sbírají nové zkušenosti a učí se samostatnosti.

Dospělí mají v herně možnost sledovat činnost, jednání a zájmy vlastních dětí, naladit se na ně a společný čas si vědomě s nimi užít. Metoda a cvičení razí princip: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Jedná se o lekci v délce 45 minut, zacílenou na maminky a jejich juniory, kteří se staví, nebo již samostatně chodí. Lekce jsou postaveny zábavnou formou her, které rozvíjejí dětskou představivost, a postupně se připravujeme na osamostatnění dětí.

POLOLETNÍ KURZY jsou tematicky a časově upřesněny v rezervačním systému.
Cena lekce je 140 Kč, kurzovné za pololetí s možností 3 náhrad. Lekce je 45 min.

MONTESSORI HRÁTKY - děti - 1-1,5 roku ST: REZERVACE ZDE
MONTESSORI HRÁTKY - děti 1,5 - 3 roky ST: REZERVACE ZDE


Zeptat na jakékoliv otázky se můžete na info@infinityogaspace.cz.