Kodex jogína neboli vědomá účast

 • Jogín respektuje pravidlo ahimsá (NENÁSILÍ) nejen vůči sobě, ale také vůči svému okolí.
 • Je ohleduplný k ostatním, respektuje jejich svobodu a nikterak zásadně je neomezuje, ani nepomlouvá. Je pravdivý k sobě i okolí, nepřivlastňuje si to, co není jeho, ať už slovem, písmem, nebo fyzicky.
 • Prosím respektujte vlastně celý eticko- morální kodex.
 • Pokud si nejsem jist/a volbou lekce nebo s jejím obsahem či náročností, poradím se předem s vyučujícím lektorem.
 • Jogín ví, že lektor jógy není ani lékař, ani psychiatr.
 • O jakýchkoliv problémech, zdravotních i mentálních obtížích, případné medikaci předem informuji lektora a komunikuji s ním. Pokud bych zatajil/a nebo nepřiznal/a důležité informace, tak se vystavuji riziku kontraindikací na vlastní zodpovědnost. Pokud lektor vyhodnotí zdravotní stav jako nevyhovující, má právo zamezit Vám účast na výuce.
 • Ve specifickém případě může být vyžadován srozuměný souhlas s náplní výuky a případném výskytu potenciálních kontraindikací, osvětlených na konkrétních případech.
 • Pokud potřebuji radu, mohu se zeptat po výuce, v ostatních situacích či záležitostech vyhledávám individuální lekci.
 • Jogín na veškeré lekce a výuku včetně terapií chodí včas, tj. 10 minut před začátkem výuky nebo terapie.
 • Pokud na zvonění zvonku nikdo neodpovídá, zřejmě ještě probíhá předchozí výuka. Počkejte, prosím, telefonovat nemá v tomto případě smysl, bude Vám pak otevřeno. Respektujeme takto studenty i lektora, nenarušujeme průběh lekce ani ostatní účastníky v jejich praxi.
 • Pokud potřebuji odejít z hodiny dříve, obeznámím před zahájením výuky lektora.
 • Do sálu nenosíme zbytečné věci, to, co potřebujeme uložit, necháme v převlékací místnosti. Vypneme mobilní telefon, a to jak zvonění, tak vibrace.
 • Do cvičebního sálu nechodíme v botách, nepřinášíme sem jídlo a pití. Volíme pohodlné oblečení.
 • Nepoužíváme silné parfémy, protože mohou narušovat výuku (koncentrace, dechové techniky, meditace).
 • Přicházíme s prázdným žaludkem – tzn. dvě hodiny po větším jídle, hodinu po menším.
 • Při vstupu do místnosti pro cvičení si najdeme své místo na podložce tak, abychom nerušili ostatní, snažíme se koncentrovat na předmět výuky.
 • Víme, že jóga je pro každého, takže nesoutěžíme, nechováme se egoisticky, neporovnáváme se.
 • V prostoru určeném pro praxi jsou k dispozici jóga podložky a pomůcky, které po výuce vyčistíme (čistící materiály jsou k dispozici, poté je vracíme zpět na předem určené místo).
 • Někdy jsou během kurzů, workshopů i jiných akcí pořizovány dokumentační materiály, sloužící k propagaci lektorky nebo výuky. Na focení upozorňujeme předem. Pokud si nepřejete být dokumentován/a, informujte, prosím, včas lektora.

Předem děkujeme za spolupráci, empatii a pochopení.

Namasté