Tým

Petra Haidlová, RYT

Jóga pro mne znamená ČITTA VRTTI NIRODHA (zastavení toku myšlenek) v dnešním uspěchaném světe, spočinutí v BYTÍ, uvědomění si že JSEM, TADY A TEĎ. Bytí v přítomném okamžiku a plynutí. Je pro mne nenásilnou formou a nástrojem k uzdravení neduhů, životní cestou. Snažím se vyučovat hravou a bádavou formou tak, aby člověk došel sám k sebeuvědomění a sebepoznání. Zastávám přesvědčení: dýchám, tedy jsem a člověk, strůjcem svého štěstí sám… :)