O kurzech a workshopech

Kurzy

Kurzy jsou připravované formou sekvence po sobě jdoucích hodin, které jsou tematicky zastřešené a fungují na principu teoretické roviny, která je následně uváděna do praxe. 

Slouží k prohloubení, rozvíjení a osvojení znalostí pojící se k danému tématu.

Workshopy

Workshopy jsou tematicky připravené. Trvají delší dobu než klasické otevřené lekce, a jsou dělané formou semináře. Propojujeme zde filosofickou a teoretickou rovinu s rovinou vlastní praxe a zkušeností.

Vyučující lektor přednáší formou sdílení informací a je zde prostor pro oboustrannou komunikaci a kladení případných otázek.

Workshopy slouží k rozšíření i prohloubení dosavadních informací, znalostí a zkušeností a k celkovému porozumění hlubších souvislostí a vazeb, týkající se daného tématu, který přednášející sdílí.

Formou workshopů můžou být i víkendové, nebo zahraniční pobyty, či výjezdové akce.

Výjezdové víkendové akce a pobyty v zahraničí

Jedná se o tematicky řešené akce s intenzivní ucelenou výukou jógy a jógově laděným programem. Pobyty jsou dělané formou cesty za poznáním. Cestou za poznáním jak vnitřního, tak i vnějšího jógového charakteru věci.