O mně

Petra HaidlováJsem holka, která zhruba po pěti letech práce v produkčních českých i zahraničních společnostech zabývajících se výrobou televizních a filmových reklam opustila tento „Velký svět“ kouzel a iluzí.

Jsem žena, která se chce dále rozvíjet, a proto jsem zvolila cestu celoživotního studenta. :)

Jsem máma, která chtěla udělat něco pro sebe a také něco pro ostatní. A proto se rozhodla pro vytvoření „menšího světa“, mého světa, který však nebude patřit jenom mně, nýbrž všem, kteří se na něm budou chtít podílet a sdílet jej.

Sdílet: stejné vnitřní naladění, pozitivní smýšlení, kreativní způsob tvorby, jemnohmotné působení i vibrace, vlastní individuální prožitky a celkové nadšení pro věc.

O Infinity yoga space

Rozhodla jsem se udělat krok trochu do neznáma a vytvořit prostor Infinity yoga space – kreativní prostor pro jógu, jehož mottem by mělo být: chill your body and mind. V překladu to tedy znamená: zrelaxujte své tělo i mysl.

Jógu vnímám jako celkové pochopení funkčnosti našeho světa a jeho principů. Nejen tedy jako fyzické cvičení, které tuto cestu také samozřejmě provází (dle Pataňdžaliho osmidílné stezky jsou ásany, tedy tělesné jógové pozice, jednou osminou celkového komplexního návodu a systému jógy). Ale vnímám ji také prostřednictvím vlastních prožitků a praxe, skrze vlastní sebereflexi, sebeaktualizaci, uvědomování si a připomínání vlastní podstaty, prožívání aktuálního momentu tady a teď.

Jóga mě provází zhruba od mých šestnácti let, kdy jsem začala prvními seznamovacími krůčky nárazově koketovat s občasným docházením na veřejné hodiny jógy. Zájem o spirituální techniky se u mne tenkrát projevoval i na poli knižním – pohltilo mne například pár knih od Carlose Castanedy (Magické pohyby, apod… ), následovalo přímé zkoušení cvičení a technik v praxi.

Inspirativním pro mne bylo setkání s Mgr. Barborou Hu, ke které jsem začala docházet na veřejné hodiny jógy, a která dala mému dosavadnímu poznání, zájmu a vnímání jógy jiný rozměr. Nejen, že podnítila mou zvědavost, ale rozvinula i přirozenou touhu po poznání, která se natolik rozrůstala, že mé tehdejší, zatím spíše povrchní informace mi přestávaly stačit, takže mne v podstatě poslala do školy na studia…

Takto pak začala má cesta lektora jógy a celoživotního studenta.

Osudové pak pro mne bylo setkání s Marií Meerou Karanath a jejím mužem Hariláldžím, u nichž jsem se rozhodla studovat Jógovou terapii. 

Co ode mne můžete čekat?

Vycházím z tradic, ale tradiční nejsem. Vycházím z klasické, staré Hatha jógy, i když jsem paradoxně začala u dynamičtějších stylů. Nevyhovoval mi však u nich příliš krátký čas a prostor pro vnitřní prožitek a, vnímání a uvědomění si probíhajících dějů ve vlastním těle. Postrádala jsem také dostatečný prostor pro doznění účinku jednotlivých cvičení. Na tyto věci kladu ve svých hodinách důraz a snažím se jim dostatečný čas i prostor poskytnout.

V klasických hodinách pro dospělé probíhá relaxace, průpravné cvičení, krije, ásanová praxe, dechové cvičení a meditace. V rámci praxe využíváme také mantry.
Kladu důraz na propojení dechu v rámci pohybu. Protahujeme všechny části těla, respektujeme vlastní hranice a možnosti. K jógové praxi přistupujeme nenásilně.

Hodiny věnované dětem jsou uzpůsobeny jejich věku, chápání a potřebám. Jsou vytvořeny zábavnou, hravou formou a dělané na míru tak, aby vyhovovaly věkové kategorii s ohledem na psychomotorický vývoj dítěte.

Dlouhodobou praxí se celkově snažím posouvat vlastní vnímání, možnosti, případné hranice i vitalitu.

Těším se na setkání s Vámi
Namasté
Om śāntih, śāntih, śāntih….