Otevřené lekce

ČAKRA FLOW

« zpět

Čakry lze chápat jako jemnohmotná energetická místa či pole, která pomáhají a ovlivňují tělesné systémy na fyzické i emoční úrovni. Ovlivňují nás samotné, ale zároveň působí i na naše okolí.

Jedná se o jakési energetické pole, jemný přenašeč signálu, který pracuje s vibracemi a podporuje individuální tělesné systémy na fyzické i psychické úrovni – ty propojuje v rámci univerza. Práce s čakrami se může projevit na více úrovních, a to jak v myšlence, emocích, mentálních schopnostech, instinktech, také ve hmotě.

Sedm hlavních čaker je umístěno podél vertikální osy těla na jeho přední straně a mají rozhodující vliv na všechny nejdůležitější funkce lidského těla, duše i ducha. Existuje téměř 40 vedlejších čaker většího významu. Nejdůležitější se nachází v oblasti sleziny, na šíji, na dlaních a na chodidlech.

Čakry slouží v systému energií člověka jako tzv. přijímací místa a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají životní energii z vibračních polí ze svého okolí přímo nebo prostřednictvím nádí  a transformují ji do frekvencí, které udržují, či rozvíjejí různé oblasti lidské bytosti. Kromě toho vyzařují energii do okolí.

Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu. „Čakra“ v sanskrtu znamená „kolo“. Otáčivý pohyb způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Změní-li se směr otáčivého pohybu, energie proudí z čaker ven.

Lekce je postavena na intenzivní jógové praxi se zaměřením na harmonizaci čaker. Pracuje se zde s energetikou těla a s pozorností, a to nejen vůči emočním vzorcům těla. Objevujeme a mapujeme jemné struktury uvnitř našeho těla i mysli, pracujeme také uvolněním negativní nebo nepotřebné energie. V lekcích pracujeme s jemnou, ale také intenzivní praxí, související s fyzickou i psychickou rovinou, kde je dostatek času i prostoru pro vlastní prožitek sebe sama.

Kontraindikace: akutní stavy nemoci a rekonvalescence, těhotenství, epilepsie, psychické potíže (maniodeprese, hraniční poruchy, schizofrenie, neurózy a psychózy, panická ataka aj.).

V případě konkrétních potíží či v těhotenství, které jsou kontraindikativní, se lze konzultačně domluvit na možnosti  individuálních lekcí.